Darbo užmokestis

VšĮ Joniškio rajono savivaldybės GMP stoties

Darbuotojų darbo užmokesčio lentelė

 

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas 1 etato vidutinis darbo užmokestis per  2016 m., Eur

Bendruomenės slaugytojai

715

Vairuotojai

520

Kitas personalas

719

Iš viso įstaigoje

634