Darbo užmokestis

VšĮ Joniškio rajono savivaldybės GMP stoties

Darbuotojų darbo užmokesčio lentelė

 

Pareigybės pavadinimas

2017m. vidutinis 1 etato darbo užmokestis Eur.

Bendruomenės slaugytojai

715

Vairuotojai

520

Kitas personalas

719

Iš viso įstaigoje

634