Darbo užmokestis

ŠĮ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS

2019 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Priskaičiuotas 1 etato vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. I ketv. (Eur)

1

Administracija

1295

2

Bendrosios praktikos slaugytojai

1172

3

Kitas personalas (vairuotojai, valytoja)

855

4

Iš viso:

1028

 

 2018 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

  

   Eil.

   Nr.

   

   Pareigybių pavadinimas

Priskaičiuotas 1 etato vidutinis  darbo užmokestis per 2018 m. ( Eur)

1

Administracija

995

2

Bendrosios praktikos slaugytojai

826

3

Kitas personalas (vairuotojai, valytoja)

628

4

Iš viso:

768