Paslaugos

1.GMP paslaugos, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ( toliau – PSDF ) biudžeto lėšų, priskiriama:

1.1. GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;

1.2. GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;

1.3. Stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo – skubios pagalbos skyrių paaiškėja , kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;

1.4. Pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;

1.5. Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo palaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir / ar gydyti;

1.6. Užsienyje sunkiai  susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ ar gydyti;

1.7. Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių  draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;

1.8. pacienčių  pervežimas iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.

1.9. Paciento pervežimas (išskyrus pervežimą iš ASPĮ) į PKI centrus dėl ūminio miokardo infarkto,  esant ST pakėlimui, arba į insulto gydymo centrus dėl ūminio galvos smegenų insulto.

2.GMP paslaugos, kurių išlaidos apmokamos siunčiančiosios ASPĮ pagal  sutartį su GMP paslaugų teikėju:

2.1.pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;

2.2. pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės ( indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);

2.3. pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės ( indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ) ;

3.GMP paslaugos, kurių išlaidas apmoka pacientas savo lėšomis:

3.1. pacientų transportavimas jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.

3.2.GMP ekipažo budėjimai komerciniuose renginiuose.

3.3. Mokamų paslaugų kainynas:           

Mokamų paslaugų kainynas

Eil.

Nr.

Paslaugų  pavadinimas

Kaina eurais

1

Pacientų  pervežimas GMP automobiliu

1 km kaina

0,54

2

GMP brigados  budėjimas komerciniuose renginiuose 1 valandos kaina

22,00

Mokamų paslaugų tvarka

Nemokamos paslaugos

VŠĮ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS
 MEDICINOS PAGALBOS STOTIS

Greitosios medicinos pagalbos nemokamos paslaugos teikiamos šiais atvejais

Įvykus nelaimingiems atsitikimams:

 • kelių eismo, orlaivių, geležinkelio ir kitoms avarijoms;
 • gamtinių nelaimių, katastrofų ar kitų ekstremalių įvykių arba ekstremalių situacijų atvejais;
 • ūmiai apsinuodijus;
 • žaibo ir elektros sukeltiems pakenkimams;
 • nukentėjus gaisruose;
 • skendus, užspringus – esant ūmiam kvėpavimo sutrikimui;
 • bandant nusižudyti;
 • patyrus įvairias  traumas;
 • įkandus gyvūnui, vabzdžiui, ropliui (esant gyvybei pavojingų požymių);
 • ūmių alerginių reakcijų atvejais;
 • nušalus arba esant bendram kūno atšalimui (kai kūno temperatūra mažiau kaip 35 oC );
 • nudegus;
 • saulės ar šilumos smūgio atvejais;
 • ilgalaikio suspaudimo sindromo atvejais;
 • įvairios lokalizacijos svetimkūnių atvejais (su gyvybei pavojingais požymiais);
 • patyrus akių traumą ar nudegus;

Esant gyvybei grėsmingoms būklėms :

 • mirštant;
 • esant ūmiam kvėpavimo funkcijos sutrikimui (sustojus kvėpavimui, prasidėjus intensyviam dusuliui);
 • esant ūmiam širdies veiklos sutrikimui ( sustojus širdžiai, sutrikus ritmui, prasidėjus skausmui krūtinėje);
 • staiga sutrikus sąmonei arba jos netekus;
 • prasidėjus traukuliams;
 • tirpstant galūnėms ar esant paralyžiui;
 • esant ūmiam, intensyviam skausmui;
 • esant ūmiam regėjimo sutrikimui;
 • esant gausiam išoriniam kraujavimui ar įtarus vidinį kraujavimą;
 • esant kūno temperatūros pokyčiams: mažiau kaip 35o C arba daugiau kaip 39,5 o C;
 • esant ūmiam smegenų kraujotakos sutrikimui, staigiam ir pavojingam kraujospūdžio sumažėjimui ar padidėjimui, sutrikus kalbai ar esant intensyviam galvos svaigimui;
 • prasidėjus gimdymui;
 • gausiai vemiant ar viduriuojant;
 • esant ūmiam psichikos ir elgesio sutrikimui.